Anaokulu - İlkokul

okuluMYuvam
 • Sevgi, saygı, paylaşma, merhamet ve adaleti temel alan;
 • İş bölümü, sorumluluk ve ahlaki değer yargılarını önceleyen;
 • Başarı, disiplin ve özgüveni aşılayan;
 • Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan, ’En Güvenli’’ ortamdır.

Okul öncesi yıllar, çocuğun soyut düşünme yetisinin henüz tam şekillenmediği ve bu nedenle yapılan tüm etkinliklerin somut bir şekilde, çocuğun yaparak ve deneyerek öğrenmesinin gerçekleştirildiği yıllardır. Anaokullarımızda, çocuğun arkadaşları ve öğretmenleri ile kurduğu birebir iletişim; kendini ifade etme, dinleme ve el becerilerini geliştirme üzerine kuruludur. Yaşının gerektirdiği şekilde eğitim alan çocuk, öğrenmekten korkmaz; eğitim hayatına mutlu başlar.

Anasınıfı ve İlkokullarımızda;

Üst düzey ve kamuoyunca çok iyi bilinen, tecrübeli ve fedakâr öğretmenler görev yapmaktadır. Öğretmenlerimiz, ailevi ve içtimai şartlara ayak uydurabilen insanlar yetiştirmek için çalışır.

Öğretmenler, hayata sevgi ve saygıyla yaklaşan öğrenciler yetiştirmek için rol model olur.

 • Hedef oluşturabilen ve bu hedef doğrultusunda başarıyla ilerleyebilen öğrenciler olmaları için motivasyon sağlanır.
 • Öğrencilerin bireysel farklılıkları gözetilerek akademik, sosyal ve kültürel destek sağlanır.
 • Öğrencilerin akademik eksiklikleri, ferdi olarak çözülür. Çocuğun eğitim kazanımları arttırılır.
 • Okul- aile iş birliği üst düzeyde ele alınır ve öğrencilere faydalı rehberlik edilir.

Hedefimiz;

Akademik donanıma sahip, İngilizceyi etkin kullanabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, çevreye karşı duyarlı, tüm ahlaki değerlerle bütünleşmiş, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.

Akademik Yaklaşımımız;

Eğitimimizi kuşatan bilimsel metot ile beraber; yenilikçi ve donanımlı öğretmenler eşliğinde öğrencilere olumlu birer rol model yaklaşımı sergileyebilmektedir.

Eğitim Sistemimiz;

Bilgiye ulaşabilen, yorumlayan, üretebilen ve katılımcı olma konusunda motivasyonu yüksek öğrenciler yetiştirir.

 • Çocuklara grup içine katılmayı, grup üyeleriyle sağlıklı ilişkiler kurmayı ve sosyalleşebilmeyi öğretir.
 • Çocuklara, kültürel değerlerine sahip çıkmayı öğretir.
 • Çocuklara, güzel ve saygılı konuşma kabiliyetini kazandırır.
 • Çocuklara kendini, çevresini ve ülkesini tanıtır.

Bu dönemdeki sapma ve olumsuzluklar, çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Bunlarla beraber:

Okul çağına gelen çocuklara aile içi destek tek başına yetemez. Onların kendi yaşıtlarıyla birlikte olabilecekleri, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı bicimde sürdürebilecekleri bir ortama ihtiyaç duyarlar. Tam da burada, MY Kolej yanı başınızda!

Her çocuğun ayrı bir birey olduğunu ve farklı kişilik özeliklerini barındıran üstün yetenekler olduğunu biliyor ve çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz.

 • Tüm Derslerden Bire Bir Etütler
 • Bilgi Yarışmaları
 • Türkiye Çapında Yarışma ve Sınavlar
 • Interactive Programlar ile Online Dersler